Nieuwe Energie Deskundigen
in Limburg snel aan de slag
Vraag naar energielabels
Boetes tot € 20.250
Geen energielabel bij oplevering, verkoop of verhuur?  De overheid legt boetes op.
Komende tijd zijn er EPA-U-adviseurs nodig om de labels op te stellen.
EPA-Utiliteit nieuwbouwlabel
Verplicht bij oplevering
Opleiding 'EPN-U certificaat': het gehele controle protocol: is het gebouw zo zuinig gerealiseerd als in de EPG-berekening is aangegeven?
Energie Prestatie Nieuwbouw
compleet pakket
Voor EPN-U wordt op het Cito-examen ook uw kennis van de NEN-normen getoetst. NEN 7120, formules isolatie,  ventilatie.