3-in-1 pakket: EPA-Utiliteit (bestaand) Compleet

Dit pakket bevat

Met dit pakket meldt u zich direct aan voor 3 cursussen:  De opleiding voor het kunnen opstellen van het EPA-U Certificaat (oftewel het Energielabel voor utiliteitsgebouwen),  de examentraining voor het behalen van het Cito-examen en het EPA-U maatwerkadvies. Na het behalen van het Cito-examen mag u zichzelf EPA-adviseur noemen. U bent dan bevoegd om een energielabel voor utiliteitsgebouwen op te [..]

Met dit pakket meldt u zich direct aan voor 3 cursussen:  De opleiding voor het kunnen opstellen van het EPA-U Certificaat (oftewel het Energielabel voor utiliteitsgebouwen),  de examentraining voor het behalen van het Cito-examen en het EPA-U maatwerkadvies. Na het behalen van het Cito-examen mag u zichzelf EPA-adviseur noemen. U bent dan bevoegd om een energielabel voor utiliteitsgebouwen op te stellen.  Meijer Energie- en Milieumanagement heeft zelf meegeschreven aan het CITO-examen en maakt deel uit van de examencommissie en weet dus wat voor u van belang is. De vragen waarmee geoefend wordt, zijn natuurlijk andere dan op het echte Cito-examen, maar qua zwaarte en vereiste deskundigheid wel soortgelijk.

EPA-U: Energielabel voor utiliteit

Tijdens de EPA-U Certificaat cursus doet u alle kennis op, die nodig is voor opname van een utiliteitsgebouw. U leert de opgenomen informatie in de EPA-software te verwerken en het uiteindelijke label af te melden.  De cursus is zeer praktijk gericht, voor het moment dat u als gediplomeerd EPA-U-adviseur energielabels gaat opstellen:

  • hoe dient een werkelijke gebouwopname te worden uitgevoerd?
  • hoe dient u om te gaan met het opnameprotocol zoals in ISSO 75.1 staat omschreven?
  • welke informatie vraagt de software van u?

Tijdens de Examentraining wordt u klaar gestoomd om de 4 toetsen op het Cito-examen met succes te doorlopen. Er blijkt een groot verschil te bestaan tussen een opname aan de hand van een gebouwbezoek en een opname vanaf papier (zoals op het Cito-examen het geval is). Dankzij deze Examentraining kunt u niet alleen in de praktijk aan de slag, maar kunt u ook uit de voeten met de papieren casussen.


En uiteraard geldt het opstellen van het energielabel als indicator van de huidige kwaliteit van een gebouw. Maar door het opstellen van een Energieprestatie Certificaat, wordt nog geen energie bespaard. Tijdens de EPA-U-Maatwerkcursus gaat u onder deskundige begeleiding aan de slag. U leert de Trias Energetica toe te passen in de EPA-methodiek. Dat alles op een rendabele en efficiënte manier.

 

Dit pakket kost: € 1895,-.

lees meer..
EPB-U Certificaat Bestaande Utiliteit
U leert alle procedurele kennis, noodzakelijk voor degene die een EPA-U-certificaat (energielabel) wil gaan afgeven. Ook wordt er een echt pand geïnventariseerd en in de software verwerkt. De docenten laten u tegen alle mogelijk valkuilen aanlopen zodat u bij het CITO-examen en in de praktijk voortvarend aan de slag kan.
lees meer »
EPB-U Examentraining
CITO
Op deze dag legt u een compleet voorbeeld-CITO examen af. De vragen zijn soortgelijke vragen als op het echte CITO-examen. De antwoorden op de vragen, worden gezamenlijk besproken. U krijgt hierdoor een resumé van alle onderwerpen die nodig zijn voor het CITO examen. Er is voldoende tijd beschikbaar om in te gaan op individuele vragen.
lees meer »
EPB-U Maatwerk (Energiebesparingsadvies)
Voor het maken van een EPA-U maatwerkadvies is het noodzakelijk dat de adviseur kennis heeft van de EPA-U maatwerkmethodiek. Alle procedurele kennis, noodzakelijk voor het maken van een EPA-U maatwerkadvies, wordt tijdens de cursus behandeld. Na het volgen van deze cursus heeft u de kennis van en heeft u geoefend in het maken van een maatwerk EPA-U advies.
lees meer »