3-in-1 pakket: EPA-Woningbouw Compleet

Dit pakket bevat

Met dit EPA-W compleet pakket meldt u zich direct aan voor 3 cursussen: EPA-W Certificaat, Examentraining & Maatwerkadvies.

EPA-W compleet pakket

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende onderdelen.
 
EPA-W Certificaat

Tijdens de EPA-W Certificaat cursus doet u alle kennis op, die nodig is voor opname van een woning, voor de verwerking van de opgenomen informatie in de EPA-software en [..]

Met dit EPA-W compleet pakket meldt u zich direct aan voor 3 cursussen: EPA-W Certificaat, Examentraining & Maatwerkadvies.

EPA-W compleet pakket

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende onderdelen.
 
EPA-W Certificaat

Tijdens de EPA-W Certificaat cursus doet u alle kennis op, die nodig is voor opname van een woning, voor de verwerking van de opgenomen informatie in de EPA-software en voor het afmelden van het uiteindelijke label. De cursus is zeer praktijk gericht, voor het moment dat u als gediplomeerd EPA-W-adviseur energielabels gaat opstellen.
 
Examentraining

Tijdens de Examentraining wordt u klaar gestoomd om de toetsen op het Cito-examen met succes te doorlopen. Er blijkt een groot verschil te bestaan tussen een opname dmv een woningbezoek en een opname van papier (zoals op het Cito-examen het geval is). Dankzij deze Examentraining kunt u niet alleen in de praktijk aan de slag, maar kunt u ook uit de voeten met de papieren casussen.
 
Maatwerkadvies

En uiteraard geldt het opstellen van het energielabel als indicator van de huidige kwaliteit van een woning. Maar door het opstellen van een Energieprestatie Certificaat, wordt nog geen energie bespaard. Tijdens de EPA-W-Maatwerkcursus gaat u onder deskundige begeleiding aan de slag. Tevens leert u de Trias Energetica toe te passen in de EPA-methodiek. Dat alles op een rendabele en efficiënte manier.

 

Dit EPA-W compleet pakket kost: € 1.595,-.

En uiteraard geldt het opstellen van het energielabel als indicator van de huidige kwaliteit van een woning. Maar door het opstellen van een Energieprestatie Certificaat, wordt nog geen energie bespaard. Tijdens de EPA-W-Maatwerkcursus gaat u onder deskundige begeleiding aan de slag. Tevens leert u de Trias Energetica toe te passen in de EPA-methodiek. Dat alles op een rendabele en efficiënte manier.

lees meer..
EPA-W Energie-index berekening
Alle procedurele kennis, noodzakelijk voor het maken van een EPA-W energie-index (vroeger werd dit het energielabel genoemd), worden tijdens de EPA-W cursus behandeld. De energie-index bepaald de hoogte van de huur en is nodig voor sommige subsidieregelingen. Deze cursus bestaat uit twee onderdelen; namelijk EPA-W opnemer (2,5 daags) en EPA-W adviseur (0,5 daags). Uiteraard is het ook mogelijk één van deze twee onderdelen te volgen.
lees meer »
EPA-W Maatwerk (Energiebesparingsadvies)
U wilt uw klanten meer bieden dan alleen het afgeven van een EPA-W-certificaat? Alle procedurele kennis, noodzakelijk voor het maken van een EPA-W maatwerkadvies, conform ISSO 82-2, worden tijdens deze cursus behandeld.
lees meer »
EPA-W Examentraining
CITO / Examenpark
Een compleet nagebootste examendag. Zowel de onderdelen voor het examen ‘EPA-W-opnemer’ als ‘EPA-W-adviseur’ komen aan bod. Na elk examendeel worden gezamenlijk de valkuilen en knelpunten besproken. Er is voldoende tijd beschikbaar om in te gaan op individuele vragen. Het is tevens mogelijk om voor een van deze twee onderdelen een EPA-W examentraining te volgen.
lees meer »