EPA-W Energie-index berekening

Alle procedurele kennis, noodzakelijk voor het maken van een EPA-W energie-index (vroeger werd dit het energielabel genoemd), worden tijdens de cursus behandeld. De energie-index bepaald de hoogte van de huur en is nodig voor sommige subsidieregelingen. Deze cursus bestaat uit twee onderdelen; namelijk EPA-W opnemer (2,5 daags) en EPA-W adviseur (0,5 daags). Uiteraard is het ook mogelijk één van deze twee onderdelen te volgen.

Cursus inhoud

EPA-W

Een cursus geeft alleen een goed resultaat wanneer u als cursist actief betrokken wordt bij de materie. Daarom geven wij de cursus inhoud met wisselende lesvormen. Deze worden ondersteund met video, cases, sheets, praktijkdia’s, monsters van isolatiematerialen, rekenoefeningen, discussiethema’s, etc. Meijer E&M volop ervaring met het opstellen van een EPA-W energie-index (dus wij praten vanuit de praktijk) en heeft meegeschreven [..]

Sku
EPA-W_label
Description
EPA-W_label
Product Options
#OptionPrice
Shipping
Shipping Rate: F

EPA-W

Een cursus geeft alleen een goed resultaat wanneer u als cursist actief betrokken wordt bij de materie. Daarom geven wij de cursus inhoud met wisselende lesvormen. Deze worden ondersteund met video, cases, sheets, praktijkdia’s, monsters van isolatiematerialen, rekenoefeningen, discussiethema’s, etc. Meijer E&M volop ervaring met het opstellen van een EPA-W energie-index (dus wij praten vanuit de praktijk) en heeft meegeschreven aan de CITO-examens (dus weet wat er van u verwacht wordt).


In onze visie moeten de cursisten na afloop van de cursus beschikken over een bepaalde basiskennis. Alle onderwerpen die in de EPA-W programmatuur aan de orde komen worden besproken zodat de toekomstige EPA-W adviseurs deze bij de inventarisatie kunnen herkennen.


Onderwerpen
De volgende onderwerpen worden in het kader van de Energie-index berekening behandeld.

 • De achtergronden van het energieprestatiecertificaat
 • Berekeningsmethodiek
 • Meetprotocol
 • Gebruik beslisbomen
 • Praktijk: u gaat zelfstandig een woning opnemen
 • Hands-on:
  • de verzamelde gegevens voert u in de sofware in
  • u maakt een energieprestatiecertificaat (energielabel)
 • Certificering, kwaliteitshandboek en de BRL 9500.
 • Aan welke eisen moet u voldoen voor behalen CITO examen

 

Dé opleider
Meijer Energie- & Milieumanagement is al jaren een koploper in het opleiden van EPA adviseurs en het uitvoeren van energieonderzoeken in onder andere woningen. Deze combinatie van ervaring en praktijkkennis is geïntegreerd in deze cursus. In onze EPA-W cursus komen alle aspecten aan de orde (techniek, software, protocol) die noodzakelijk zijn om een goed EPA-W energie-index certificaat te kunnen maken.

Deze driedaagse basiscursus is bedoeld voor degene die een EPA-W-energieprestatiecertificaat (vroeger energielabel) wil gaan afgeven. Cursisten met beperkte bouwkundige en/of installatietechnische kennis wordt geadviseerd om aanvullend deel te nemen aan een of beide Masterclasses Woningbouw.

Dé cursus
Uit onderzoek van ISSO blijkt dat van van alle opleidingsinstituten, de cursisten die bij Meijer zijn opgeleid, het hoogste slagingspercentage hebben.

Onze EPA-cursussen worden door onze cursisten beoordeeld met gemiddeld een 8,5.

 

Sku
EPA-W_label
Description
EPA-W_label
Product Options
#OptionPrice
Shipping
Shipping Rate: F
lees meer..
Cursusdata, locatie 28-01-2020 (Den Haag, Laan van NOI 277)
» nog 8 plaatsen
20-2-2020 (Den Haag, laan van NOI 277)
» nog 8 plaatsen
Cursus duur 3 dagen
Prijs per deelnemer € 995,- (excl. BTW)
Doelgroep Deze driedaagse basiscursus is bedoeld voor degene die een EPA-W-energie-index wil gaan opstellen en de techniekkennis zelf al beheerst.