EPN-U Certificaat Nieuwbouw Utiliteit

Het maken van een ‘EPN-U certificaat’ mag alleen gedaan worden door gediplomeerde adviseurs die het CITO examen hiervoor hebben gehaald. De adviseur dient hiervoor kennis te hebben van de EPA methodiek, met nadruk op de aanvliegroute en het EPN-controle protocol.

Cursus inhoud

EPN Energie Prestatie Nieuwbouw / EPA detailmethode Utiliteitsbouw 

Dag 1: Wetgeving, flankerend beleid, certificatie-eis, diploma-verplichting, denkwijze EPA, introductie in werkwijze EPA. Maar ook het werken met energie-labels,  standaardgedrag, de energie-index, BEG, REG, BRL 9500 en hun relatie met ISSO 75.1. en NEN 7120 (en de overige normen).


Dag 2 en 3:  De BRL 9500-6,  ISSO 75.1 de aanvliegrouteprotocollen en  het opnameprotocol energielabel [..]

Sku
EPN-U
Description
EPN-U
Product Options
#OptionPrice
Shipping
Shipping Rate: F

EPN Energie Prestatie Nieuwbouw / EPA detailmethode Utiliteitsbouw 

Dag 1: Wetgeving, flankerend beleid, certificatie-eis, diploma-verplichting, denkwijze EPA, introductie in werkwijze EPA. Maar ook het werken met energie-labels,  standaardgedrag, de energie-index, BEG, REG, BRL 9500 en hun relatie met ISSO 75.1. en NEN 7120 (en de overige normen).


Dag 2 en 3:  De BRL 9500-6,  ISSO 75.1 de aanvliegrouteprotocollen en  het opnameprotocol energielabel detailmethode utiliteitsbouw.  Wat moet op welke wijze gecontroleerd worden? Het verzamelen van bewijsmateriaal en de regels daartoe, de toegestane afwijkingen, de vindbaarheid in het boek en verdere zaken die behoren bij de ‘het opnameprotocol detailmethode nieuwbouw’. De ‘EPA-basismethode’ wordt op deze dagen niet behandeld.


Met verschillende oefeningen en praktijkopdrachten zal de cursus een hoog ‘praktijk gehalte’ kennen


Cursusboek: Voor deze cursus dient de cursist in het bezit te zijn van de ISSO Publicatie 75.1. Deze is te bestellen via ISSO.nl.


Verder is het van belang dat de deelnemers beschikken over eventuele actuele aanvulling op “ISSO 75 deel 1 herziene versie 2013” (deze zijn gratis te downloaden via www.isso.nl).

 

De adviseur dient ook vakkennis te hebben van NEN 7120, NEN 8088, NEN 1068 en de NVN 7125.  Heeft u deze kennis niet, dan zijn hiervoor aparte trainingen beschikbaar.

 


aankondiging


Samenwerking Speciaal voor de opleidingen voor het EPA-U Nieuwbouwlabel zijn de drie topopleiders Kader BV, FedEC (beroepsvereniging van energieadviseurs) en Meijer Energie- & Milieumanagement een samenwerkingsverband aangegaan. Zo kunnen verschillende cursus locaties worden aangeboden. Meijer E&M verzorgd hiervoor de trainingen.


ISSO en CITO hebben het aantal geslaagden per opleidingsinstituut geteld. Daaruit bleek dat Meijer E&M bijna 10% meer geslaagden heeft dan andere opleiders. Meijer scoort daarmee het hoogst. Als u een opleiding bij ons volgt heeft u dus een grotere kans op het behalen van het CITO-examen.

Sku
EPN-U
Description
EPN-U
Product Options
#OptionPrice
Shipping
Shipping Rate: F
lees meer..
Cursusdata, locatie 21-5-2019 (Den Haag, Laan van NOI 277)
» nog 8 plaatsen
14-11-2019 (Den Haag, Laan van NOI 277)
» nog 8 plaatsen
Cursus duur 3 dagen (EPA-U gediplomeerden 2 dagen)
Prijs per deelnemer € 1195,- (excl. BTW)
Doelgroep Allen die willen gaan werken met de EPA-U detailmethode