NEN 7120
EPG-berekening

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) is een energieprestatieberekening (NEN7120) noodzakelijk. Door de steeds strengere eisen (verlaging van de EPC-eis) is veel kennis nodig over de denk- en rekenwijze van NEN 7120.

Cursus inhoud

Middels vele praktijkoefeningen worden de vele ‘gortdroge’ rekenregels van de NEN 7120 behandeld. In slechts 3 dagen leert u de gehele werkwijze om met NEN 7120 een EPC-berekening te maken. De principes van de ‘techniek’ wordt middels foto’s, schema’s en tekeningen behandeld.


De termen gebouwbegrenzing en schematisering, bepaling van de warmte/koudebehoefte en in hoofdlijnen: transmissie, ventilatie, interne warmteproductie, zontoetreding, dynamische bouweigenschappen, [..]

Middels vele praktijkoefeningen worden de vele ‘gortdroge’ rekenregels van de NEN 7120 behandeld. In slechts 3 dagen leert u de gehele werkwijze om met NEN 7120 een EPC-berekening te maken. De principes van de ‘techniek’ wordt middels foto’s, schema’s en tekeningen behandeld.


De termen gebouwbegrenzing en schematisering, bepaling van de warmte/koudebehoefte en in hoofdlijnen: transmissie, ventilatie, interne warmteproductie, zontoetreding, dynamische bouweigenschappen, energiegebruik, verwarming, systeemrendementen, ventilatoren, verlichting, koeling, bevochtiging, SWW en opwekking elektriciteit.


Deze cursus gaat vooral over de rekenwijze. Voor diepgaande kennis over energie-efficiënt toepassen van verlichting, duurzame technieken, warmtepompen, verwarming, ventilatie/infiltratie en/of thermische isolatie bieden we aanvullende cursusdagen aan, zie daarvoor bij ‘masterclasses’.

lees meer..
Cursusdata, locatie 15-04-2019 (Den Haag, Laan van NOI 277)
» nog 6 plaatsen
16-9-2019 (Den Haag, Laan van NOI 277)
» nog 8 plaatsen
Cursus duur 3 dagen
Prijs per deelnemer € 1195,- (excl. BTW)
Doelgroep Iedereen die meer kennis nodig heeft over de denk- en rekenwijze van NEN 7120.