NTA 8800 & BENG: opvolger van EPA & EPC

Wat verandert er aan EPA-methoden en wat betekent dat voor uw vakbekwaamheid? Wij ontwikkelen nu cursussen voor nieuwe adviseurs, bijscholingscursussen voor huidige EPA-W- en EPA-U-adviseurs, maar ook cursussen voor de mensen die nu EPC-/EPG-berekeningen opstellen en anderen die in 2020 vakbekwaam willen zijn om BENG-berekeningen en Energielabels voor gebouwen op te mogen stellen. Via de knop “Direct inschrijven” meldt u zich uitsluitend aan voor onze (kosteloze) nieuwsbrief. Wij brengen u op basis van uw inschrijving voor “NTA 8800 & BENG: opvolger van EPA & EPC” géén kosten inrekening.

Cursus inhoud

Alle energieberekeningen in Nederland zijn nu nog gebaseerd op de NEN7120, NEN8088, NEN1068, NVN7125 en ISSO 75 en 82. Alles gaat over naar de Europese norm NTA8800. Dit heeft grote gevolgen voor de huidige EPA-adviseurs.

De data en duur van de cursus staan nog niet vast. Meld u aan via “direct inschrijven” om op de hoogte te blijven van ons aanstaande [..]

Alle energieberekeningen in Nederland zijn nu nog gebaseerd op de NEN7120, NEN8088, NEN1068, NVN7125 en ISSO 75 en 82. Alles gaat over naar de Europese norm NTA8800. Dit heeft grote gevolgen voor de huidige EPA-adviseurs.

De data en duur van de cursus staan nog niet vast. Meld u aan via “direct inschrijven” om op de hoogte te blijven van ons aanstaande cursusaanbod. U bent gegarandeerd, kosteloos en vrijblijvend verzekerd van relevante informatie die u nodig hebt om in 2020 uw werk te kunnen (blijven) doen.

EPC-eisen en Energie Index gaan naar BENG-indicatoren

Voor u als professional in de energie en in de bouwwereld heeft deze verandering grote gevolgen. Elke nieuwbouw of verbouwproject moet vanaf 1 januari 2020 voorzien worden van een energieberekening, die alleen gemaakt mag worden door een daarvoor gediplomeerd persoon. De berekening mag dus niet meer gemaakt worden door de jongste bediende, de stagiair, etc. Straks wordt er niet meer gekeken naar 1 getal (de energie-index) maar naar 3 indicatoren. Elk nieuwbouwproject moet voldoen aan deze indicatoren. Ook moet een bouwdossier worden bijgehouden en een verbouwing mag pas opgeleverd worden als gecontroleerd is dat er ook echt gebouwd is zoals in de berekening omschreven was. Die controle mag ook weer alleen door een daarvoor gediplomeerd persoon van een daarvoor gecertificeerd bedrijf uitgevoerd worden.

EPA-adviseurs moeten nieuwe werkwijze aanleren: de basismethode

Voor de EPA-adviseur geldt dat zowel voor de utiliteitsbouw als voor de woningbouw dezelfde rekenmethodiek (NTA8800) gebruikt gaat worden. Dit heeft grote gevolgen voor de EPA-adviseurs. Iedereen zal waarschijnlijk in 2020 opnieuw examen moeten gaan doen. Dit is nog niet 100% zeker, er komen wellicht nog enkele vrijstellingen. Wat wel zeker is dat de gehele opname methodiek aangepast gaat worden. EPA-adviseurs die een Utiliteits diploma (volgens de NTA8800) behalen mogen straks waarschijnlijk ook Woningbouw  doen. Omgekeerd geldt dit niet. Zodra wij meer weten, informeren wij u hierover.

Voor 2020 uw werkzaamheden veilig stellen en een geldig diploma op zak?

Verwacht mag worden dat eind 2019 / begin 2020 er heel veel EPA-adviseurs (bestaande Utiliteit en Woningbouw) en EPC-opstellers (voor nieuwbouw) nog de noodzakelijke diploma’s moeten behalen. Verwacht mag worden dat heel veel EPA-adviseurs en EPC-opstellers niet in één keer alle (soms wel 5 onderdelen) voor de detail- of basismethode gaan halen. Wees er niet te laat bij, wij zijn druk bezig de trainingen voor de basismethode en de detail methode (beiden conform de NTA8800) en de voorschriften van ISSO vorm te geven.

lees meer..
Cursusdata, locatie Er zijn op dit moment geen data gepland. Neem voor de mogelijkheden contact op met ons.
Prijs per deelnemer U ontvangt vrijblijvend Informatie als de cursusdata en prijs bekend zijn. (excl. BTW)