Over ons

Onze docenten zijn zowel hoog opgeleid, als zeer breed opgeleid. Doordat de techniek steeds sneller verandert, gaat, na de reguliere universitaire of hbo-studie, onze eigen opleiding continu door.
Meijer Energie- & Milieumanagement biedt niet alleen klassikale opleidingen aan, maar komt ook, vaak als adviseur, bij de meest uiteenlopende bedrijven over de vloer.  Maar ook komen we regelmatig bij bedrijven of overheden voor:

  • het opstellen van een Energie Efficiency Plan, zoals geëist wordt door de omgevingsdienst en/of
  • training-on-the-job en/of
  • installatie-check-up en/of Energiebesparing_5 - kopie
  • beoordelen van investeringsplannen (op energie-aspecten) en/of
  • oplossen van klimaatproblemen en/of
  • beoordeling van nieuwbouw/renovatieplannen.

Hierdoor worden we telkens weer geconfronteerd met weer nieuwe technieken en toepassingen. Wij leggen alle relevante informatie gestructureerd vast, zowel voor nog komende adviezen, als voor opleiding van u.


Onze docenten zijn tevens gediplomeerd voor EP-W, EP-U Basis en Detail adviseurs of zijn lid van de examencommissie en zelfs het maken van de EP-CITO-examens hoort bij hun werkzaamheden. Onze docenten kennen dus het niveau dat nodig is om gediplomeerd te raken. Onze opleidingen bieden daardoor niet alleen de kennis die nodig is om in de praktijk aan de slag te kunnen, maar ook om op papier het examen goed te kunnen maken.   Heeft u ook een passie voor uw vak en deelt u graag uw kennis met anderen? Kom les geven bij ons! Wij zijn altijd op zoek naar docenten ter uitbreiding van ons team. U kunt een open sollicitatie sturen naar mail@meijer.nl. Voor vragen kunt u ons bellen: 070 – 315 57 15.

Onze Missie

Meijer Energie- en Milieumanagement wil bijdragen aan een duurzame samenleving en een schoon milieu door aan onze doelgroepen onze kennis beschikbaar te stellen. Wij richten ons bij onze werkzaamheden op het bedrijfsleven, overheidsinstellingen en non-profitorganisaties waar wij onze kennis ‘op maat’ beschikbaar stellen.


Ons doel is alle middelen (technische, organisatorische en gedrags-beïnvloeding) te doorgronden en deze kennis beschikbaar te stellen voor onze klanten. De kennis wordt beschikbaar door goed kennismanagement en bereikt de klant op een professionele manier, op een oprechte wijze door gebruik te maken van nieuwe communicatiemethodieken. Dit komt tot uiting in de volgende diensten: auditing, advisering, voorlichting, training, monitoring en inhoudelijke- en procedurele ondersteuning.

TriasOnze Visie

Meijer Energie- & Milieumanagement wil als onafhankelijk adviesbureau een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van een maatschappij die het milieu zo weinig mogelijk belast Door de grotere milieubelasting en de steeds omvangrijker wordende wereldbevolking is het meer dan ooit noodzakelijk zorgvuldig met de aarde en haar natuurlijke reserves om te gaan. Ons hoogste doel is een maatschappij die het milieu niet belast.


Onze ambitie is: de best mogelijke energie- en milieuadvisering tegen een goede prijs te leveren. Dit realiseren we door binnen het bureau met gedreven professionals resultaat gericht samen te werken.


Wij richten ons op het geven van zakelijke en doelgerichte no-nonsense adviezen, zodat de relatie met onze opdrachtgevers eerlijk en duurzaam is. In onze werkzaamheden onderscheiden wij ons door het continu updaten van onze zeer brede deskundigheid (over zowel technische- organisatorische- als gedragsmaatregelen) . Onze advisering is altijd “op maat” en daarin wordt perfectie nagestreefd. Onze advisering richt zich op alle niveaus binnen een organisatie. De verworven kennis wordt altijd systematisch vastgelegd zodat de informatie niet verloren gaat en op elk moment beschikbaar is voor onze advieswerkzaamheden. Kennisvergroting en bewustwording is een blijvend resultaat van onze advisering.

SAM_0471 Onze Cursus

Onze cursussen kenmerken zich door een informele sfeer, met kleine cursusgroepen (max. 10 personen). Zo heeft u alle gelegenheid om in te breken, direct op het moment dat u een vraag heeft. Wij bieden veel informatie in korte tijd. Die informatie moet bij u kunnen bezinken. Dat realiseren we met veel praktijkvoorbeelden in de vorm van foto’s en oefeningen. U ziet, u luistert, maakt aantekeningen, u oefent en u vraagt.

Wij voeren u niet alleen een hele hoop kennis. Ook de inwendige mens verdient alle aandacht. Warme dranken, fris, gekoeld water, tussendoortjes en een goede lunch geven u de energie om de informatie op te blijven nemen.