Training-on-the-Job
 

Van het leerboekje en theorie naar de praktijk. Dat is vaak een (te) grote stap. Door ‘Training-on-the-Job’ leert u, in uw eigen praktijk, de theorie te vertalen naar uw dagelijkse werk.

Cursus inhoud

U moet regelmatig de situatie ter plekke beoordelen. Dan is het vaak moeilijk om het grote apparaat/productiewijze dat voor u staat te herkennen en de besparingsmogelijkheden (waarvan u de theorie wel kent) te herkennen. Het gevolg is dat er niet voldoende inhoudelijke vragen gesteld kunnen of durven worden. De kans om uzelf als deskundige te profileren wordt daardoor kleiner en [..]

U moet regelmatig de situatie ter plekke beoordelen. Dan is het vaak moeilijk om het grote apparaat/productiewijze dat voor u staat te herkennen en de besparingsmogelijkheden (waarvan u de theorie wel kent) te herkennen. Het gevolg is dat er niet voldoende inhoudelijke vragen gesteld kunnen of durven worden. De kans om uzelf als deskundige te profileren wordt daardoor kleiner en de klant krijgt minder stimulansen tot besparingen. Het is daarom zinvol om, in uw werk, een training uit te voeren.


U bezoekt samen met een ervaren senior adviseur het bedrijf.


Het voordeel van deze aanpak is dat uw eigen inbreng zeer hoog is. Door zelf met de problematiek in de dagelijkse praktijk bezig te zijn en daarna uw eigen ervaringen te spiegelen aan die van de trainer wordt het grootst mogelijke leereffect bereikt.


De leerdoelen bij de bedrijfsbezoeken zijn:

  1. Kunnen herkennen van die aspecten die van belang zijn. Hierbij komen naast ’techniek’ ook ‘gedrag’ en ‘organisatie’ aan de orde.
  2. Kunnen beoordelen van mogelijke maatregelen of vervolgstappen (onderzoek, haalbaarheidsstudie).
  3. Omgaan met tegenwerpingen (Dit kan bij ons niet want…).
  4. In staat zijn het geconstateerde in duidelijke bewoordingen op papier te zetten.
lees meer..
Cursusdata, locatie Er zijn op dit moment geen data gepland. Neem voor de mogelijkheden contact op met ons.
Cursus duur In overleg (meestal 1 a 2 dagen)
Prijs per deelnemer Op aanvraag (excl. BTW)
Doelgroep Iedereen die de theorie wel ongeveer begrijpt, maar de vertaling hiervan naar de praktijk moeilijk vindt.