ir P.H. (Piet) Meijer

Ir. P.H. (Piet) Meijer heeft meer dan 30 jaar geleden Meijer Energie- & Milieumanagement opgericht. Tegenwoordig geeft hij als directeur leiding aan 5 medewerkers. Hij koppelt een grote hoeveelheid kennis op het gebied van energie en energiebesparing aan een aanstekelijke dosis enthousiasme. Hij voert daarnaast ook nog regelmatig energiebesparingsonderzoeken uit, begeleidt grote landelijke organisaties bij het opzetten van het milieubeleid, schrijft brochures en maakt cursussen. Er zijn waarschijnlijk nauwelijks nog sectoren te vinden die hij nog niet van advies heeft voor zien. Op vakbeurzen, voorlichtingsbijeenkomsten van de overheid en cursussen maakt hij techniek en energiebesparing begrijpelijk voor een groot publiek.