Binnenmilieu ep

Binnenmilieu EP

Welke maatregel in een gebouw ook wordt getroffen, de uiteindelijke bedoeling is het ‘de gebruiker van de ruimte , de mens’ comfort te geven. Helaas wordt, als er een binnenklimaatprobleem is, alleen in probleemoplossingen gedacht, zonder dat er een goed beeld is van de oorzaken en bronnen. Deze cursus legt de nadruk op het ‘begrijpen’ van oorzaken, zodat gericht naar oplossingen gezocht kan worden.

Te vaak blijkt dat door het ontbreken van de juiste kennis bij ‘deskundigen op het ene vakgebied’ de klachten op een ander vakgebied alleen maar groter te worden. Denk hierbij aan:

 • “Vathorst” en soortgelijke projecten.
 • Isolatie waardoor ‘natuurlijke’ ventilatie verandert en er verder geen maatregelen genomen worden
 • Mechanische ventilatie die door geluidsoverlast uitgezet wordt
 • Koeling die een dusdanige koude luchtstroom geeft dat het ziekteverzuim stijgt.

Door op de juiste wijze maatregelen uit te voeren kan het binnenklimaat vaak zonder grote investeringen verbeterd worden.

De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod:

Vocht

 • Bronnen
 • Dauwpunt
 • Schimmel en mijten
 • Meting
 • Oplossingen

Geluid

 • Wijze van rekenen en meten, dB(A)
 • Installatiegeluid
 • Wetgeving (eisen)
 • Hemelwaterafvoer
 • Omgevingsgeluid
 • Geluid van buren

Temperatuur

 • Thermisch comfort
 • Warmteverdeling in panden
 • Wettelijke eisen
 • Oververhitting (zomerse omstandigheden)
  • Koeling zonder koelmachine

Licht

 • Daglicht
  • Daglichtgeleiding
  • Daglichtmeting
  • Beoordeling daglichttoetreding
 • Invloed van licht op de mens

Luchtkwaliteit

 • Vervuilingsbronnen
 • CO en CO2 in de omgeving
  • Bronnen
  • Meting
 • Verbrandingsgassen
 • Luchtverversing
  • Natuurlijke ventilatie
  • Mechanische ventilatie
   • Geluidsdemping
   • Warmteterugwinning
  • Ventileren/ spuien
  • Hybride ventilatie
 • Luchtstroming

Biomassaverbranding
 

In principe bestaat de cursus “Biomassaverbranding”uit de volgende onderwerpen. Maar deze cursus kan worden aanpast naar uw behoefte en kennis.

Basiskennis

 1. Techniek
  a. Wat wordt er onder biomassaverbranding verstaan en welke technieken en regelingen worden daarvoor gebruikt?
  b. Vermogensbepaling van een ketel, rendementen en berekening van de rentabiliteit
 2. Biomassa. Welke soorten biomassa zijn er, calorische waarden van biomassa en invloed van vochtigheid.
 3. Kosteneffectiviteit van het verbouwen van biomassa
 4. Emissies
  a. Welke emissies zijn er en wat zijn de landelijke emissie eisen
  b. Fijnstof en mogelijkheden tot filtering
 5. Bevoegd gezag
  a. Vergunning verlening: stappenplan biomassaverbranding voor het bevoegd gezag
  b. Praktische problematiek en waar gebruikers en bevoegd gezag mee te maken krijgen en oplossingen daarvoor

Gevorderden

Naast de bovenstaande onderwerpen, die de basis vormen van kennis omtrent vergunningverlening zijn er o.a. voor de gevorderden de volgende onderwerpen mogelijk:

 1. Kostencalculaties zoals keuze van een ketel/brandstof en hoe bepaal je het vermogen van een ketel en de kosten van installatie/afschrijving
 2. Andere technieken in relatie met biomassaverbranding
  a. Biomassa in combinatie met thermische zonne-energie
  b. Biomassa-installaties waarbij meerdere soorten biomassa gecombineerd worden
  c. Bufferen van warmte

Klimaatregelingen optimaliseren

Bij veel gebouwen blijkt dat de regelapparatuur van klimaatinstallaties dusdanig slecht is ingesteld dat daardoor een meerverbruik van vele tientallen procenten ontstaat.

Is de cv-installatie goed ingesteld? Wat kan er aan een koelinstallatie worden geregeld? En luchtbehandelingskasten: aan of uit, of kunnen ze meer?

Door het goed instellen van de regelapparatuur (en de juistheid van de instelling vervolgens te controleren) kan bij veel gebouwen en bedrijven heel veel energie bespaard worden. In onderzoeken van o.a. TNO wordt gesproken dat bij 60 tot 70 % van de bedrijven de instellingen van de klimaatinstallaties niet goed ingesteld zijn, waardoor er een onnodig energieverbruik is van 15 tot soms 30%. Ook Meijer Energie- & Milieumanagement maakt regelmatig mee dat er grote besparingen gerealiseerd kunnen worden.

6-in-1 pakket: Masterclasses Utiliteit

De 6 meest gevraagde Masterclasses zijn ondergebracht in dit cursuspakket:

 1. Bouwfysica
 2. Ventilatie
 3. Verwarming
 4. Koeling
 5. Verlichting
 6. Nieuwe (maar inmiddels bewezen en rendabele) technieken

Als u alle 6 trainingen gaat volgen, dus heel veel nieuwe kennis, krijgt u een korting van maar liefst € 275,-. Dit gehele kennispakket kost nu slechts € 2.095,-. Als u ze als losse trainingen boekt is dit  € 2.370,-. Dus bijna één cursus gratis!

Gezond, comfortabel en energie zuinig

Tijdens deze tweedaagse cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Vocht (o.a. Bronnen, Dauwpunt, Schimmel en mijten, Meting, Oplossingen).
 • Geluid (o.a. Wijze van rekenen en meten, dB(A), Installatiegeluid, Wetgeving (eisen), Hemelwaterafvoer, Omgevingsgeluid, Geluid van buren).
 • Temperatuur (o.a. Thermisch comfort, Warmteverdeling in panden, Wettelijke eisen, Oververhitting, koeling zonder koelmachine).
 • Licht (o.a. Daglicht, Daglichtgeleiding, Daglicht meting, Beoordeling daglichttoetreding, Invloed van licht op de mens).
 • Luchtkwaliteit (o.a. Vervuilingsbronnen, CO en CO2 in de omgeving, Bronnen, Meting, Verbrandingsgassen, Radon gassen, Luchtverversing, Natuurlijke ventilatie, Mechanische ventilatie, Geluidsdemping, Warmteterugwinning, Ventileren/ spuien, Hybride ventilatie, Luchtstroming).

Deze cursus leert u welke zaken van belang zijn voor het beoordelen van een goed binnenmilieuprofiel (en hoe deze is te verbeteren). Met een opname in een gebouw zal het geleerde in de praktijk worden gebracht.

ISSO heeft speciaal hiervoor de ISSO 82-4 ontwikkeld. Deze wordt in deze cursus ook besproken.

Workshop: Energie besparen voor VvE’s

Systematisch, zonder (te) grote investeringen, veel energie besparen in uw woning(en)? Welke technische en gedragsmaatregelen zijn van belang? Hoe verkrijgen we een indicatie van de kosten en de te realiseren besparingen? Hoe ‘vertelt’ u het verder binnen uw VvE? De praktijk leert dat besparingen mogelijk zijn tot wel 30%, zonder grote investeringen. Gezamenlijk worden besparingsmogelijkheden besproken. Er wordt hierbij ook vooral ingegaan op uw eigen ideeën en voorstellen. De workshopleider (een ervaren senior energieadviseur) kan van alle technieken uitleggen waarom deze wel/niet toepasbaar is en wat de mogelijke kosten en besparingen zijn.


Op basis van deze informatie gaat u aan de slag bij uw eigen woning(en). U inventariseert de besparingsmogelijkheden en vraagt offerten bij uw eigen leveranciers aan.


Tijdens de tweede bijeenkomst worden de verzamelde offerten vergeleken en worden deze beoordeeld op hun technische inhoudelijkheid. Ook worden de kosten/ besparingen beoordeeld. Hoe kunnen de maatregelen gefinancierd worden?

ESCO, lease of gewoon een lening en wellicht uit eigen geld? Tenslotte wordt gezamenlijk de terugverdientijd bepaald.


U krijgt tips en tricks over hoe u het voorstel het beste kan voorleggen in de VvE-vergadering zodat er fors energie kan worden bespaard met verlaging van de kosten.

Warm water, comfortabel en zuinig voor bewoners

Hoe hoog is uw watergebruik? Verbruikt u meer/minder dan de gemiddelde Nederlander? Welk deel daarvan is warm water? Hoe kan ik het verbruik verlagen? Ik wil onder de douche kunnen staan en als men water in de keuken tapt wil ik geen koude water straal in mijn nek krijgen. Wat is een douche-WTW en is deze veilig toe te passen? Wat is een doorstroombegrenzer, waar is deze toe te passen en wat kost deze? Wat is een douche-timer?


Wat is Legionella? Hoe en waar ontstaat legionella? Hoe kan ik dit voorkomen? Hoe kan ik warm water energie-efficiënt opwekken? De werking van een zonne-warmte-installatie. Wat zijn de kosten en besparingen? Wat is het verschil tussen een doorstroomapparaat en een boiler? Wat is het grote nadeel van een geiser met open verbranding? Wat is een warmtepompboiler of is een gewone combiketel toch handiger/voordeliger/zuiniger? Waarom is een tapprofiel van belang bij de keuze van mijn nieuwe installatie voor douchewater? Wat is een CW klasse?


Op al deze vragen wordt in de cursus ‘warm water, zuinig en comfortabel voor bewoners´ een antwoord gegeven.

Geluidsoverlast verminderen voor bewoners

Geluid is overal. Maar hoe kan je geluid meten? Is geluid te meten? Wanneer is het geluidsoverlast? En als ik last heb van de buren of van het verkeer, dan kan ik verhuizen, maar als ik dat niet wil, wat kan ik dan doen?


In deze cursus leert u wat een Hertz en een decibel is. Ook leert u dat hoge en lage tonen een verschillend gedrag hebben. U leert het verschil tussen lucht- en contactgeluid. Wat een dubbele constructie is. Waar geluidslekken veel voorkomen en hoe u geluidslekken opspoort. Hoe een zwevende vloer gemaakt wordt en wat een buigslappe voorzetwand is. Met de kennis die u in deze cursus leert, kunt u veel geluidsproblemen in uw omgeving verminderen.

Zomers een koelere woning (voor bewoners)

Hoe komt het dat de woningen warmer worden? Wat zijn de belangrijkste warmtebronnen in een woning? In welke mate dragen deze bronnen bij aan het (te) warm worden in de woning? Wat is de Trias Energetica? Als het te warm wordt, wat kan ik er dan aan doen?


U leert in deze cursus wat de belangrijkste veroorzakers zijn van de warmte in een woning. Hoe voorkom ik warmteoverlast? Hoe werken ventilatoren (vaak aan het plafond of op een losse standaard). Werken deze goed in het Nederlandse klimaat? Per warmtebron wordt gekeken welke oplossingen er zijn. Welke zonwering is het beste? Welke andere technieken zijn er? Waarom is bij balansventilatie een by-pass van belang?


Welke oplossingen zijn er als er geen mechanische ventilatie is? U leert hoe u warmte kunt afvoeren met behulp van ‘thermische trek’. Ook wordt ingegaan op andere nieuwe ontwikkelingen zoals koelen met alleen water (en wanneer dit wel en wanneer beter niet toegepast kan worden). Hoe werkt bijvoorbeeld PCM en hoe ‘zomernachtventilatie’ of een ‘grondbuis’?


Kortom u leert hoe u, in de zomer, uw woning koeler kan houden.

Ventileren; de gezonde woning

Nieuwbouwwoningen hebben vaak balansventilatie. Oude woningen hadden geen speciale ventilatievoorzieningen. Waarom moet dat nu dan wel?


Waarom moet ik ventileren? Hoeveel moet ik ventileren? Wat is het verschil tussen ‘natuurlijke’ en ‘mechanische’ ventilatie? Wat zijn de kosten? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat is gezonde leeflucht? Kan een woning zonder speciale ventilatievoorzieningen wel een gezonde leeflucht hebben? Op al deze onderwerpen wordt in deze cursus een antwoord gegeven.


U leert in deze cursus welke ventilatiesystemen er zijn. Wat is spuiventilatie en wat is ‘infiltratie’. Als u een openhaard (of een andere hout- of gashaard) heeft, wat zijn de gevolgen voor het ventilatiesysteem. Wat is mechanische balansventilatie? Waar moet u op letten als u een dergelijk systeem heeft (of gaat laten plaatsen)? Hoe wordt installatiegeluid voorkomen en hoe wordt ‘overspraak’ voorkomen? U leert verder welke eisen er vanuit het bouwbesluit worden gesteld. Ook leert u het opstellen van een ventilatiebalans. Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er? Hoe moet het ventilatiesysteem ingeregeld worden? U leert waarom een by-pass van belang is. Welk onderhoud is er aan het ventilatiesysteem nodig?