Binnenmilieu ep

Binnenmilieu EP

Welke maatregel in een gebouw ook wordt getroffen, de uiteindelijke bedoeling is het ‘de gebruiker van de ruimte , de mens’ comfort te geven. Helaas wordt, als er een binnenklimaatprobleem is, alleen in probleemoplossingen gedacht, zonder dat er een goed beeld is van de oorzaken en bronnen. Deze cursus legt de nadruk op het ‘begrijpen’ van oorzaken, zodat gericht naar oplossingen gezocht kan worden.

Te vaak blijkt dat door het ontbreken van de juiste kennis bij ‘deskundigen op het ene vakgebied’ de klachten op een ander vakgebied alleen maar groter te worden. Denk hierbij aan:

 • “Vathorst” en soortgelijke projecten.
 • Isolatie waardoor ‘natuurlijke’ ventilatie verandert en er verder geen maatregelen genomen worden
 • Mechanische ventilatie die door geluidsoverlast uitgezet wordt
 • Koeling die een dusdanige koude luchtstroom geeft dat het ziekteverzuim stijgt.

Door op de juiste wijze maatregelen uit te voeren kan het binnenklimaat vaak zonder grote investeringen verbeterd worden.

De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod:

Vocht

 • Bronnen
 • Dauwpunt
 • Schimmel en mijten
 • Meting
 • Oplossingen

Geluid

 • Wijze van rekenen en meten, dB(A)
 • Installatiegeluid
 • Wetgeving (eisen)
 • Hemelwaterafvoer
 • Omgevingsgeluid
 • Geluid van buren

Temperatuur

 • Thermisch comfort
 • Warmteverdeling in panden
 • Wettelijke eisen
 • Oververhitting (zomerse omstandigheden)
  • Koeling zonder koelmachine

Licht

 • Daglicht
  • Daglichtgeleiding
  • Daglichtmeting
  • Beoordeling daglichttoetreding
 • Invloed van licht op de mens

Luchtkwaliteit

 • Vervuilingsbronnen
 • CO en CO2 in de omgeving
  • Bronnen
  • Meting
 • Verbrandingsgassen
 • Luchtverversing
  • Natuurlijke ventilatie
  • Mechanische ventilatie
   • Geluidsdemping
   • Warmteterugwinning
  • Ventileren/ spuien
  • Hybride ventilatie
 • Luchtstroming

2-in-1 pakket: Masterclasses Woningen

De techniek in woningen wordt steeds uitgebreider. Warmtepompen, betonkernactivering, PV, luchtaanvoer via de bodem (of AWW systemen), douche WTW, etc.  Ook aan isolatie worden steeds hogere eisen gesteld. Dit pakket (bestaande uit de Masterclasses Bouwfysica en Installaties) is bestemd om de techniek te leren doorgronden, die bijdraagt aan een behaaglijk en gezond binnenklimaat, zonder hoge energiekosten.


Op dag 1 wordt de eerste trap van de Trias Energetica behandeld. Wat is de Rc-waarde en wat is een overgangsweerstand? Welke isolatiematerialen zijn er en welke voor en nadelen hebben ze? Op welke wijze kunnen ze toegepast worden in een constructie, zonder dat er condens of andere problemen ontstaan? Van welke factoren is het afhankelijk dat een bewoner zich behaaglijk voelt in zijn woning?


Op dag 2 wordt er vooral ingegaan op ‘installatietechniek’. Verwarming in de woning, mechanische ventilatie, warmtepompen, basiskennis PV (zonnecellen) en zonnecollector (thermisch), koelinstallaties, etc. etc.

Kijk bij de beide onderdelen die deze cursus vormen voor meer informatie. Als u gebruikt maakt van deze pakketaanbieding krijgt u op de beide losse cursussen een aantrekkelijke korting.

Dit pakket kost: € 725,-.

Workshop: Energie besparen voor VvE’s

Systematisch, zonder (te) grote investeringen, veel energie besparen in uw woning(en)? Welke technische en gedragsmaatregelen zijn van belang? Hoe verkrijgen we een indicatie van de kosten en de te realiseren besparingen? Hoe ‘vertelt’ u het verder binnen uw VvE? De praktijk leert dat besparingen mogelijk zijn tot wel 30%, zonder grote investeringen. Gezamenlijk worden besparingsmogelijkheden besproken. Er wordt hierbij ook vooral ingegaan op uw eigen ideeën en voorstellen. De workshopleider (een ervaren senior energieadviseur) kan van alle technieken uitleggen waarom deze wel/niet toepasbaar is en wat de mogelijke kosten en besparingen zijn.


Op basis van deze informatie gaat u aan de slag bij uw eigen woning(en). U inventariseert de besparingsmogelijkheden en vraagt offerten bij uw eigen leveranciers aan.


Tijdens de tweede bijeenkomst worden de verzamelde offerten vergeleken en worden deze beoordeeld op hun technische inhoudelijkheid. Ook worden de kosten/ besparingen beoordeeld. Hoe kunnen de maatregelen gefinancierd worden?

ESCO, lease of gewoon een lening en wellicht uit eigen geld? Tenslotte wordt gezamenlijk de terugverdientijd bepaald.


U krijgt tips en tricks over hoe u het voorstel het beste kan voorleggen in de VvE-vergadering zodat er fors energie kan worden bespaard met verlaging van de kosten.

Domotica voor bewoners
 

Dit vakgebied is enorm in ontwikkeling. Er zijn hele professionele systemen (maar die zijn ook erg duur). Welke systemen zijn er die zich meer richten op de semiprofessionele markt? Wat is het verschil tussen een actor, een sensor en/of een schakelaar? Op welke wijze communiceren de diverse apparaten met elkaar?

Kan ik deze voorzieningen (laten) aanbrengen in mijn eigen installatie? Maar wat gebeurt er dan als de domotica niet werkt? Ik ben moeilijk ter been, kan ik zien wie er voor de voordeur staat en kan ik daarna de voordeur automatisch openen? Is het slot wel veilig zodat anderen niet binnen kunnen komen? Kunnen de gordijnen automatisch geopend en gesloten worden?

Plantjes op mijn balkon zijn leuk, maar kan het water geven van de planten geautomatiseerd worden? Hoe voorkom ik dat verwarming of verlichting aan blijft in kamers waar ik niet kom?

Alle bovenstaande vragen zullen worden beantwoord tijdens deze cursus.

Warm water, comfortabel en zuinig voor bewoners

Hoe hoog is uw watergebruik? Verbruikt u meer/minder dan de gemiddelde Nederlander? Welk deel daarvan is warm water? Hoe kan ik het verbruik verlagen? Ik wil onder de douche kunnen staan en als men water in de keuken tapt wil ik geen koude water straal in mijn nek krijgen. Wat is een douche-WTW en is deze veilig toe te passen? Wat is een doorstroombegrenzer, waar is deze toe te passen en wat kost deze? Wat is een douche-timer?


Wat is Legionella? Hoe en waar ontstaat legionella? Hoe kan ik dit voorkomen? Hoe kan ik warm water energie-efficiënt opwekken? De werking van een zonne-warmte-installatie. Wat zijn de kosten en besparingen? Wat is het verschil tussen een doorstroomapparaat en een boiler? Wat is het grote nadeel van een geiser met open verbranding? Wat is een warmtepompboiler of is een gewone combiketel toch handiger/voordeliger/zuiniger? Waarom is een tapprofiel van belang bij de keuze van mijn nieuwe installatie voor douchewater? Wat is een CW klasse?


Op al deze vragen wordt in de cursus ‘warm water, zuinig en comfortabel voor bewoners´ een antwoord gegeven.

Stroom opwekken (PV) voor bewoners

Is het opvangen en gebruiken van de zon in ons koude kikkerlandje goed toepasbaar? Hoeveel zon komt er in de zomer naar mijn woning? En hoeveel in de winter?  Is het alleen goed mogelijk in zuidelijke landen of moet, als ik een zonnepaneel (PV) plaats, dit paneel precies op het zuiden gericht staan? Wat zijn de gevolgen als ik daar van afwijk? Welke mogelijkheden zijn er als ik alleen een plat dak heb? Waar moet ik op letten als ik zonnestroom wil oogsten? Wat is salderen? Wat zijn de onderhoudskosten? Wat is een ‘string’ en een omvormer.


In ‘Jip-en-Janneketaal’ wordt de techniek besproken  Naast de antwoorden op bovenstaande vragen leert u hoe u kunt berekenen hoeveel energie naar uw dak wordt gestuurd. Ook leert u op het verschil tussen directe en indirecte zonne-energie. Wat is het verschil tussen zonnestroom en zonnewarmte? Wat gebeurt er als er een slagschaduw op uw dak valt? Hoeveel dak heeft u nodig om alle nodige elektriciteit op te wekken met zonnestroom? En als ik ook geen gas meer wil verbruiken, wat moet er dan allemaal gebeuren? Wat zijn de kosten en hoeveel levert het mij op?

Geluidsoverlast verminderen voor bewoners

Geluid is overal. Maar hoe kan je geluid meten? Is geluid te meten? Wanneer is het geluidsoverlast? En als ik last heb van de buren of van het verkeer, dan kan ik verhuizen, maar als ik dat niet wil, wat kan ik dan doen?


In deze cursus leert u wat een Hertz en een decibel is. Ook leert u dat hoge en lage tonen een verschillend gedrag hebben. U leert het verschil tussen lucht- en contactgeluid. Wat een dubbele constructie is. Waar geluidslekken veel voorkomen en hoe u geluidslekken opspoort. Hoe een zwevende vloer gemaakt wordt en wat een buigslappe voorzetwand is. Met de kennis die u in deze cursus leert, kunt u veel geluidsproblemen in uw omgeving verminderen.

Verlichting; sfeervol en efficiënt voor bewoners

Wat is licht? Het goedkoopste licht is daglicht. Met enkele eenvoudige truckjes is daglicht veel beter te gebruiken. Maar als de zon weg is (of er zijn geen ramen in de ruimte) dan is elektrische verlichting noodzakelijk. Welke lampen zijn er te koop? Wat zijn de belangrijkste verschillen? Waar moet ik welke lamp toepassen?


In deze cursus leert u wat een LUX is, wat het rendement van een lamp is (en hoe deze als u in de winkel staat eenvoudig te beoordelen is), wat de kleurtemperatuur van een lamp is. Ook leert u dat een lamp, ook al zijn de gemeten waarden gelijk toch nog verschillend kunnen zijn. Daarnaast leert u hoeveel licht wij nodig hebben en dat licht heel belangrijk is voor de mens (met name voor de ouderen). Het slaap- en waakritme wordt er door geregeld. Winterdepressie wordt er mee verminderd.


Het belangrijkste is dat u na deze cursus altijd precies weet waar u op moet letten als u een nieuwe lamp gaat kopen.

Zomers een koelere woning (voor bewoners)

Hoe komt het dat de woningen warmer worden? Wat zijn de belangrijkste warmtebronnen in een woning? In welke mate dragen deze bronnen bij aan het (te) warm worden in de woning? Wat is de Trias Energetica? Als het te warm wordt, wat kan ik er dan aan doen?


U leert in deze cursus wat de belangrijkste veroorzakers zijn van de warmte in een woning. Hoe voorkom ik warmteoverlast? Hoe werken ventilatoren (vaak aan het plafond of op een losse standaard). Werken deze goed in het Nederlandse klimaat? Per warmtebron wordt gekeken welke oplossingen er zijn. Welke zonwering is het beste? Welke andere technieken zijn er? Waarom is bij balansventilatie een by-pass van belang?


Welke oplossingen zijn er als er geen mechanische ventilatie is? U leert hoe u warmte kunt afvoeren met behulp van ‘thermische trek’. Ook wordt ingegaan op andere nieuwe ontwikkelingen zoals koelen met alleen water (en wanneer dit wel en wanneer beter niet toegepast kan worden). Hoe werkt bijvoorbeeld PCM en hoe ‘zomernachtventilatie’ of een ‘grondbuis’?


Kortom u leert hoe u, in de zomer, uw woning koeler kan houden.

Ventileren; de gezonde woning

Nieuwbouwwoningen hebben vaak balansventilatie. Oude woningen hadden geen speciale ventilatievoorzieningen. Waarom moet dat nu dan wel?


Waarom moet ik ventileren? Hoeveel moet ik ventileren? Wat is het verschil tussen ‘natuurlijke’ en ‘mechanische’ ventilatie? Wat zijn de kosten? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat is gezonde leeflucht? Kan een woning zonder speciale ventilatievoorzieningen wel een gezonde leeflucht hebben? Op al deze onderwerpen wordt in deze cursus een antwoord gegeven.


U leert in deze cursus welke ventilatiesystemen er zijn. Wat is spuiventilatie en wat is ‘infiltratie’. Als u een openhaard (of een andere hout- of gashaard) heeft, wat zijn de gevolgen voor het ventilatiesysteem. Wat is mechanische balansventilatie? Waar moet u op letten als u een dergelijk systeem heeft (of gaat laten plaatsen)? Hoe wordt installatiegeluid voorkomen en hoe wordt ‘overspraak’ voorkomen? U leert verder welke eisen er vanuit het bouwbesluit worden gesteld. Ook leert u het opstellen van een ventilatiebalans. Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er? Hoe moet het ventilatiesysteem ingeregeld worden? U leert waarom een by-pass van belang is. Welk onderhoud is er aan het ventilatiesysteem nodig?