Wie zijn uw docenten

Mw. R.P. (Rowena) van der Veen

Biografie

Mw. R.P (Rowena) van der Veen is als studieadviseur en docent werkzaam bij het ervaren team van Meijer Energie- & Milieumanagement.

Als ervaren coach en motivator brengt zij een gezonde dosis positiviteit met zich mee.

Zij vindt het heerlijk om bestaande en toekomstige cursisten te voorzien van op maat gemaakte studieadviezen. Haar enthousiasme voor het overbrengen van kennis wordt alom geroemd. Haar mensenkennis en ervaring in het onderwijs zet ze graag in om u met raad en daad terzijde staan tijdens het doorlopen van een door u gekozen training.

Hiernaast is zij actief betrokken bij het tot stand brengen van DBO-C (Doelmatig Beheer en Onderhoud Controles).  Samen met haar collega’s maakt zij het onmogelijke ‘mogelijk’.

Haar motto is dan ook “denk in oplossingen, niet in problemen”.

dr.ir. A.W.M. (Adam) van Eekeren

Biografie

Dr. ir. A.W.M. (Adam) van Eekeren is als senior-adviseur verbonden aan Meijer Energie- & Milieumanagement. Samen met Piet Meijer heeft hij al diverse cursussen verzorgd. Hij vindt het leuk en uitdagend om cursisten op een heldere, eenvoudige wijze kennis over te brengen over energiezaken. Adam is daarnaast regelmatig actief in het maken van energiebesparingsonderzoeken, onderbouwing van besparingsdoelstellingen, het invoeren en borgen van energiemaatregelen bij bedrijven etc. Zijn kennis en ervaring zorgen ervoor dat hij bij cursussen precies de juiste toon weet neer te zetten zodat de boodschap over komt bij een groot publiek.

ir P.H. (Piet) Meijer

Biografie

Ir. P.H. (Piet) Meijer heeft meer dan 30 jaar geleden Meijer Energie- & Milieumanagement opgericht. Tegenwoordig geeft hij als directeur leiding aan 5 medewerkers. Hij koppelt een grote hoeveelheid kennis op het gebied van energie en energiebesparing aan een aanstekelijke dosis enthousiasme. Hij voert daarnaast ook nog regelmatig energiebesparingsonderzoeken uit, begeleidt grote landelijke organisaties bij het opzetten van het milieubeleid, schrijft brochures en maakt cursussen. Er zijn waarschijnlijk nauwelijks nog sectoren te vinden die hij nog niet van advies heeft voor zien. Op vakbeurzen, voorlichtingsbijeenkomsten van de overheid en cursussen maakt hij techniek en energiebesparing begrijpelijk voor een groot publiek.