Cursussen voor NTA 8800
EP-W Basis voor nieuwe adviseurs
U wilt graag uw vakbekwaam voor EP-W Basis adviseur behalen? Met de opleiding EP-W Basis leert u alles over de nieuwe rekenmethodiek (NTA 8800) en de nieuwe opnameprotocollen. Tevens bent u dan goed voorbereid op het landelijk initieel examen EP-W Basis verzorgd door CITO en ’t Examenpark.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor mensen zonder een vakbekwaamheid die de energieprestatie van bestaande woningen willen opstellen. Hiervoor dient u een initieel examen EP-W Basis af te leggen. Deze opleiding bereidt u optimaal op deze examens voor.
lees meer »
EP-W Detail voor nieuwe adviseurs
U wilt graag uw vakbekwaam voor EP-W Detail adviseur behalen? Met de opleiding EP-W Detail leert u alles over de nieuwe rekenmethodiek (NTA 8800) en de nieuwe opnameprotocollen. Tevens bent u dan goed voorbereid op het landelijk initieel examen EP-W Detail verzorgd door CITO en ’t Examenpark.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor mensen zonder een vakbekwaamheid die de energieprestatie van nieuwbouw woningen willen opstellen. Hiervoor dient u een initieel examen EP-W Detail af te leggen. Deze opleiding bereidt u optimaal op deze examens voor.
lees meer »
EP-U Detail voor nieuwe adviseurs
U wilt graag uw vakbekwaam voor EP-U Detail adviseur behalen? Met de opleiding EP-U Detail leert u alles over de nieuwe rekenmethodiek (NTA 8800) en de nieuwe opnameprotocollen. Tevens bent u dan goed voorbereid op het landelijk initieel examen EP-U Detail verzorgd door CITO en ’t Examenpark.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor mensen zonder een vakbekwaamheid die de energieprestatie van nieuwe utiliteitsgebouwen willen opstellen. Hiervoor dient u een initieel examen EP-U Detail af te leggen. Deze opleiding bereidt u optimaal op deze examens voor.
lees meer »
EP-U Basis voor nieuwe adviseurs
U wilt graag uw vakbekwaam voor EP-U Basis adviseur behalen? Met de opleiding EP-U Basis leert u alles over de nieuwe rekenmethodiek (NTA 8800) en de nieuwe opnameprotocollen. Tevens bent u dan goed voorbereid op het landelijk initieel examen EP-U Basis verzorgd door CITO en ’t Examenpark.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor mensen zonder een vakbekwaamheid die de energieprestatie van bestaande utiliteitsgebouwen willen opstellen. Hiervoor dient u een initieel examen EP-U Basis af te leggen. Deze opleiding bereidt u optimaal op deze examens voor.
lees meer »
EP-U Detail voor bestaande EPN-U adviseurs
Bent u momenteel vakbekwaam EPN-U adviseur en wilt u uw werkzaamheden graag na 1 januari 2021 ook blijven uitvoeren? Met de opleiding EP-U Detail aanvullend leert u alles over de veranderingen die de nieuwe rekenmethodiek (NTA 8800) met zich meebrengt. Tevens bent u dan goed voorbereid op het landelijk aanvullend examen EP-U Detail verzorgd door CITO en ’t Examenpark.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor vakbekwame EPN-U adviseurs die hun werkzaamheden na 1 januari 2021 ook willen blijven uitvoeren. Hiervoor dient u een aanvullend examen EP-U Detail af te leggen. Deze opleiding bereidt u optimaal op dit examen voor.
lees meer »
EP-U Basis voor bestaande EPA-U adviseurs
Bent u momenteel vakbekwaam EPA-U adviseur en wilt u uw werkzaamheden graag na 1 januari 2021 ook blijven uitvoeren? Met de opleiding EP-U Basis leert u alles over de veranderingen die de nieuwe rekenmethodiek (NTA 8800) met zich meebrengt. Tevens bent u dan goed voorbereid op het landelijk aanvullend examen EP-U Basis verzorgd door CITO en ’t Examenpark.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor vakbekwame EPA-U adviseurs die hun werkzaamheden na 1 januari 2021 ook willen blijven uitvoeren. Hiervoor dient u een aanvullend examen EP-U Basis af te leggen. Deze opleiding bereidt u optimaal op dit examen voor.
lees meer »
EP-W Basis voor bestaande EPA-W adviseurs
Bent u momenteel vakbekwaam EPA-W adviseur en wilt u uw werkzaamheden graag na 1 januari 2021 ook blijven uitvoeren? Met de opleiding EP-W Basis leert u alles over de veranderingen die de nieuwe rekenmethodiek (NTA 8800) met zich meebrengt. Tevens bent u dan goed voorbereid op het landelijk aanvullend examen EP-W Basis verzorgd door CITO en ’t Examenpark.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor vakbekwame EPA-W adviseurs die hun werkzaamheden na 1 januari 2021 ook willen blijven uitvoeren. Hiervoor dient u een aanvullend examen EP-W Basis af te leggen. Deze opleiding bereidt u optimaal op dit examen voor.
lees meer »
NTA 8800 & BENG: opvolger van EPA & EPC
Wat verandert er aan EPA-methoden en wat betekent dat voor uw vakbekwaamheid? Wij bieden cursussen aan voor nieuwe adviseurs, bijscholingscursussen voor huidige EPA-W- en EPA-U-adviseurs, maar ook cursussen voor de mensen die nu EPC-/EPG-berekeningen opstellen en anderen die in 2021 vakbekwaam willen zijn om BENG-berekeningen en Energielabels voor gebouwen op te mogen stellen.
lees meer »